top of page

עלינו

עלינו

מחנכים עמיתים יודעים מה חשוב

כל שבת בין השעות 15:00-19:00

כיום, קנים קיים ב-21 מדינות, כמו גם בקהילות ברחבי העולם. קן מציע בית חינוכי ואידיאולוגי לחבריו, שלעתים קרובות הם ממוצא שונה אך מגיעים מרקע יהודי. ערכיו של השומר מבוססים על שלושה עמודים; סוציאליזם,ציונות ויהדות הומניסטית. בעצם, עמודי התווך הללו אומרים שכולנו שווים, ללא קשר למוצאנו.

לישראל יש משמעות עמוקה עבורנו ואנו שואפים ללמוד יחד על מסורות יהודיות ולקיים אותן יחד.

ילדים ובני נוער מחולקים בהתאם לגילם לקבוצות, בהן הם לומדים  נושאים עדכניים או דנים ביסודות החיים וא אין נושא אסור, אין דעה אסורה. השומר הוא מקום לחופש ביטוי ומחשבה חופשית. בתוך הקבוצות.

עם השנים הקבוצות הופכות לקהילות, כי לכידות היא הבסיס המאפיין קבוצה. חברים לחיים נמצאים בשומר!

בקבוצות, המופרדות לפי גיל, לומדים ומקבלים תכניות מותאמות, עבור הקבוצות הצעירות, התוכניות החינוכיות הללו הן במשחקים ופעילויות מהנות בעוד הקבוצות המבוגרות יותר פעילות ומעודדות לדון.

יחד אנחנו יוצאים מדי שנה לטיולים בלתי נשכחים, בהם עושים הכל החל מסקי בחורף או ספורט ימי בקיץ, ועד טיולים אידיליים וכיף!

לפני 110 שנים, ב-1913, הוקם בגליציה ארגון הנוער הסוציאליסטי היהודי "השומר הצעיר" במיזוג תנועת השומר ואגודת הסטודנטים הפעילים תרבותית "צעירי ציון" (נוער ציון).  השומר הצעיר הייתה תנועת הנוער הציונית הראשונה והמובילה. התנועה התפשטה כתגובה נגד הקהילות החסידיות מצד אחד ואנטישמיות מתפשטת מנגד. התנועה התפתחה במהירות לקבוצה סוציאליסטית שמאלית שהקימה קיבוצים בפלסטין כאבן הפינה של קהילה סוציאליסטית יהודית. מיד לאחר מלחמת העולם הראשונה נוסד השומר הצעיר בכמה מדינות במזרח ובמרכז אירופה. בווינה קיים "קן" (קן עברי) מאז 1916.

רקע

bottom of page