top of page

תנאים

  1. אתה חופשי לגלוש באתר באופן חופשי ולהוריד חומר חינוכי ופעילויות לקידום החינוך והחברה.

  2. ניתן להשתמש בכל חומר באתר למטרות אישיות וחינוכיות כל עוד הוא לא מסחרי.

  3. אין רשות להפיץ, לשנות, לשדר, לעשות שימוש חוזר, לפרסם מחדש או להשתמש בחומרים אלו למטרות ציבוריות או מסחריות, ללא אישור מפורש בכתב של תנועת השומר הצעיר.

  4. כל זכויות היוצרים והודעות קנייניות אחרות שימשיכו להופיע בחומר שאתה מוריד חייבות להישמר ולתחזק.

  5. כל התכנים באתר הינם יצירות שזכויות היוצרים בהן הן של תנועת השומר הצעיר ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור מפורש בכתב של תנועת השומר הצעיר או כמפורט בתקנון זה.

bottom of page