top of page

מדיניות פרטיות 

תנועת השומר הצעיר מאמינה בשמירה על פרטיות כל הגורמים העומדים במגע עמה.

מטרת תקנון זה לספק הסבר כיצד נאסף מידע אודות גולשים באתר

הגלישה שלך באתר זה פירושה שאתה מסכים לתנאי מדיניות פרטיות זו. אם לא, אנא הפסק מיד את הגלישה וכל שימוש אחר באתרים.

 

רקע כללי

תקנון זה חל על כל גישה לאתרים לצורך צפייה, גלישה, העלאת תכנים וכל שימוש אחר של כולכם ובכל אמצעי שימוש. כאמור, בכל מקרה בו תמשיך להשתמש או לגלוש באתרים, תיחשב כמי שהסכמת מרצון לתקנון זה על כל חלקיו, לשמירת המידע המפורט בתקנון זה ולכל שימוש אחר המפורט גם ב. המדיניות.

מחובתנו להודיע לך כי אין לך כל חובה חוקית להסכים למשלוח, איסוף, ייצור או כל שימוש אחר במידע.

כל עוד ישנן סוגיות במדיניות זו שאינן ברורות מספיק עבורך, נשמח אם תיצור קשר עם המייל הרשמי המצוין באתר.

 

 

אבטחה והגנה על מידע

תנועת השומר הצעיר עושה את מירב המאמצים ליישם את הוראות החוק הרלוונטיות בנושא אבטחת מידע והגנת הפרטיות. במסגרת מאמצים אלו, קבענו נהלי עבודה ואנו מבצעים בדיקות שוטפות.

יחד עם זאת, ייתכן שמערכות אלו לא יספקו הגנה מלאה ומלאה, וייתכן שגורמים בלתי מורשים יוכלו לחדור למערכות התנועה ולגרום לנזק או שיבושים. מובהר בזאת כי התנועה לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם לך עקב שימוש בלתי מורשה, חדירה או דליפה/גניבה של מידע ממאגרי התנועה או האתרים.

כידוע, גלישה באינטרנט עלולה לחשוף את הגולשים לסיכונים הנובעים מהגלישה עצמה, לרבות: נזקים, תוכנות ריגול, וירוסים שונים ועוד. לכן, חשוב שתדאג לאמצעי האבטחה וההגנה הניתנים באמצעים מהם אתה גולש ותוודא את עדכניותם לפני כל חיבור לאינטרנט.

 

איזה מידע אנחנו יכולים לאסוף ומה נעשה איתו?

מידע שנבקש ממך להזין

בחלק מהאתרים תתבקשו להזין פרטים, במסגרת הליך הרישום לשנת פעילות, למפעל כזה או אחר של התנועה ו/או לצרכים אחרים הקשורים לפעילות התנועה.

השימוש במידע הנמסר הוא:

  1. פרטים אישיים – שם, מספר תעודת זהות, אמצעי תקשורת, פרטי ההורים, כתובת מגורים – פרטים אלו ישמשו את התנועה לצורך רישוםכם לפעילויות, קבלת סיוע מרשויות מקומיות ומדינתיות (בהתאם למיקום גיאוגרפי), שליחת מידע אודות פעילויות תנועה, ואמצעי תקשורת עם המשתתפים הורים במידת הצורך.

  2. פירוט אמצעי תשלום – בחלק מהאתרים נבקש את פרטי אמצעי התשלום (כרטיס אשראי או אמצעי אחר). השימוש בפרטים אלו ייעשה אך ורק לצורך הפעילות אליה ביקשת להירשם. מידע זה לא יישמר במאגרי התעבורה.

המידע שיזוהה עליך ייאסף, ייוצר ויאוחסן במאגרי המידע שלנו.

אנו שומרים את המידע עליך לצורך שיפור הפעילות, הידוק הקשר בין התנועה לשותפיה לכביש ועל מנת לאפשר לך שימוש נוח יותר באתרים.

 

העברת מידע לצדדים שלישיים:

התנועה רשאית להעביר מידע שנמסר לה לצדדים שלישיים, למטרות הבאות:

  • העברת מידע לרשויות מקומיות ו/או משרדי ממשלה לצורך קבלת תקציבים. התנועה תשאף, ככל האפשר, לקבל את התחייבותם של גורמים אלו לשמור על סודיות וכן להעברת מידע שאינו אישי.

  • העברת מידע שהתנועה חייבת להעביר לצד שלישי על פי חוק.

  • העברת מידע לצורך ספקים שונים אליהם נדרשת התנועה להעביר מידע, לפי הצורך (נותני שירותים רפואיים, מתקני אירוח וכדומה) או למתנדבים בתנועה המסייעים בפעילותה.

 

דואר ישיר

תנועת השומר הצעיר עשויה לשלוח אליך, מעת לעת, מידע על פעילויות שונות, עדכונים שוטפים, עלונים וכדומה. דיוור זה עשוי להישלח באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות טקסט בווידג'טים שונים ובכל אמצעי תקשורת אחר. מידע זה יישלח אליך כל עוד הבעת את הסכמתך בסימון באתר.

אם אינך מעוניין בקבלת מידע זה, אנא צור קשר עם המייל הרשמי המופיע באתר כדי להסיר את פרטיך מרשימת התפוצה.

אנו נסיר את פרטיך מרשימת התפוצה, בהתאם לבקשתך.

 

משך שמירת המידע

התנועה תשמור את המידע השמור עליך במהלך כל תקופת פעילותך בשומר הצעיר, וגם לאחריה, על מנת לשמור על קשר עם בוגרי התנועה. כמו כן, המידע יישמר למשך התקופה הנדרשת לשם הגנה ושמירה על זכויותינו המשפטיות, וכן לצורך עמידה בדרישות הרגולטוריות, מניעת הונאה או הונאה, אכיפת מדיניות פרטיות זו ותנאי השימוש באתרים.

 

זכויותיך במידע:

החוק מקנה לך את הזכויות הבאות:

  1. הזכות לעיין במידע - הנך זכאי לעיין במידע שנאסף אודותיך, המאוחסן במאגרי המידע שלנו, ואשר מזוהה ומשויך איתך. לא ניתן לעיין במידע שאינו מזוהה ומשויך אליך.

  2. הזכות לתיקון מידע – במידה ומצאת שהמידע המאוחסן אודותיך אינו נכון, מלא, ברור או מעודכן, תוכל לפנות אלינו, בבקשה מפורטת לתיקון או מחיקת המידע. למימוש זכויות אלו, ניתן לפנות אלינו באמצעות פרטי ההתקשרות המופיעים באתר.

  3. הזכות לביטול הסכמה - הנך זכאי, בכל עת, לבטל את הסכמתך לקבלת דיוור, באמצעות פנייה אלינו כמפורט לעיל.

  4. זכויות נוספות בקשר למידע - יתכן ותהיה זכאי לזכויות נוספות, בקשר למידע אודותיך: זכויות למחיקת מידע, הגבלת מידע והפסקת עיבוד המידע, העברת מידע לגופים אחרים. לשאלות בנוגע לנושאים אלו, או לנושאים אחרים הקשורים למדיניות פרטיות זו, תוכל לפנות אלינו באמצעות פרטי הקשר המופיעים בתחילת מסמך זה. אנו נבדוק את בקשתך ונשיב לך בהתאם.

 

שינויים במדיניות הפרטיות

תנועת השומר הצעיר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את מדיניות הפרטיות שלה מעת לעת. גרסה זו היא העדכנית ביותר. תאריך העדכון האחרון של הפוליסה רשום בכותרת הפוליסה. חשוב לבחון את המדיניות הנוכחית של התנועה על מנת להכיר ולפעול בהתאם.

bottom of page